Regulamin Newsletter

Table of contents

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o. o., w celu korzystania z prowadzonej przez Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o. o., usługi "Newsletter".

Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o. o., przetwarza dane na podstawie art. 6 ust. 1 punkt a (zgoda) RODO*.

WAŻNE! W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. Jestem świadomy/świadoma, że podanie danych jest dobrowolnym warunkiem umownym, a ich nie podanie skutkować będzie niemożliwością otrzymania "Newsletteru".

Dane w postaci adresu e-mail posłużą jedynie do otrzymywania informacji związanych z Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o. o. i jej produktami/usługami. Podany przez Ciebie adres e-mail oraz w przypadku podania również imienia i nazwiska, nazwy firmy, miejscowości będzie ujawniany jedynie upoważnionym pracownikom/współpracownikom Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o. o., Twoje dane mogą zostać również ujawnione właściwym organom, o ile będą one do tego upoważnione zgodnie z obowiązującym prawem.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji usługi "Newsletteru", aż do momentu gdy wycofasz udzieloną zgodę klikając w odnośnik „Aby wypisać się z newslettera kliknij tutaj” znajdujący się w dolnej części każdej wiadomości otrzymanej w ramach usługi Newsletter oraz samego formularza rejestracji.

Informacja o rezygnacji wraz z danymi może być przechowywana przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych. Przez ten okres dane nie będą wykorzystywane do celów marketingowych, a po upływie tego okresu zostaną usunięte.

Przysługuje Tobie również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

REGULAMIN:

Niniejszy Regulamin został stworzony przez Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o. o., na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1030 ).

A. Definicje

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
 1. Newsletter - bezpłatna informacja handlowa lub marketingowa w formie listu elektronicznego przesyłana Usługobiorcy.
 2. Usługa elektroniczna - bezpłatna usługa elektroniczna Newsletter.
 3. Adres elektroniczny - system teleinformatyczny umożliwiający porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
 4. Informacja handlowa - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o. o.,
 5. Regulamin - niniejszy regulamin określający warunki korzystania z usługi elektronicznej Newsletter.
 6. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.
 7. UsługodawcaMagneti Marelli Aftermarket Sp. z o. o.,
 8. Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która zapisała się do korzystania z usługi.

B. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o. o., świadczy bezpłatną Usługę elektroniczną w formie Newsletteru którą można zamówić na podstawie zgody i udostępnienia adresu elektronicznego. Usługa jest ciągła, ale nie dłuższa niż czas na jaki została wyrażona zgoda.
 2. W celu otrzymania Newsletteru należy:
  • posiadać dostęp do Internetu oraz aktywny adres elektroniczny,
  • podać w formularzu rejestracji do Newsletteru adres poczty elektronicznej (e- mail)
  • zaakceptować treść niniejszego Regulaminu oraz wyrazić niezbędne zgody zaznaczając w formularzu wymagane okienka tzw. checkbox,
  • aktywować przycisk „Zapisz się”,
  • potwierdzić zgłoszenie poprzez aktywowanie odnośnika znajdującego się w wiadomości przesłanej na wskazany adres e-mail,
  • Usługobiorca może w każdej chwili rozwiązać umowę o świadczenie usługi Newsletter bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów,
  • aby dezaktywować usługę należy aktywować link :„Rezygnuję”, który znajduje się w stopce Newsletteru lub skorzystać z formularza na stronie https://wyposazeniemm.pl/newsletter.php.

C. Ochrona Danych Osobowych

 1. Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o. o.
  Plac Pod Lipami 5
  40-476 Katowice
  POLSKA

  Tel. 32 60 36 107
  Fax 32 60 36 108
  e-mail ogólny: ricambi@magnetimarelli.com

  INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:


  Pan Michała Geilke: e-mail: m.geilke@orleccy.pl, GSM 577 631 313.
 2. Dane będą przetwarzane w celu umożliwienia korzystania z prowadzonej przez Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o. o. usługi „Newsletter”.
 3. Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o. o. przetwarza wskazane dane na podstawie art. 6 ust. 1 punkt a (zgoda) RODO.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, a ich nie podanie skutkować będzie niemożliwością otrzymania „Newsletteru”.
 5. Usługobiorcy przysługuje w dowolnym momencie prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych bez podania przyczyny. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Podane dane będą ujawniane jedynie upoważnionym pracownikom/współpracownikom Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o. o.
 7. Dane Usługobiorcy będą przetwarzane przez okres realizacji usługi Newsletteru, lub do momentu rezygnacji z niej.
 8. Informacja o rezygnacji wraz z danymi może być przechowywana przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych. Przez ten okres dane nie będą wykorzystywane do celów marketingowych, a po upływie tego okresu zostaną usunięte.
 9. Usługobiorcy przysługuje prawo do żądania od Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o. o. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i uzyskania ich kopii. W tym celu Usługobiorca powinien przesłać informację z żądaniem na adres Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o. o. lub skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.
 10. Usługobiorcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Umowa o świadczenie usługi „Newsletter” zawierana jest w języku polskim i angielskim.
 2. Regulamin Newsletteru jest dostępny na stronie regulamin newslettera.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018
This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.
Close
pixel