Tablice Reklamowe Jednostronne i Dwustronne

Są to podświetlane tablice z aluminiowym profilem, dostępne w rozmiarze 100x100 cm.

 

Miejsce zainstalowania tablicy powinno być uzależnione od charakterystyki warsztatu. Tablica powinna być możliwie jak najlepiej widoczna dla przejeżdżających samochodów, aby kierowcy zwracali na nią większą uwagę.

 

Tablicę jednostronną należy umieszczać na fasadzie warsztatu, po prawej stronie budynku lub na prawo od głównego wejścia i o ile to możliwe z dala od innych szyldów lub tablic.

 

Tablica dwustronna flagowa zgodnie z gminnymi, okręgowymi oraz innymi przepisami i ograniczeniami powinna być umieszczona na zewnątrz warsztatu, przy czym należy zwrócić szczególną uwagę na maksymalną widoczność tablicy dla przejeżdżających samochodów. Warsztat zajmuje się samodzielnie składaniem wniosków i pozyskiwaniem zezwoleń, a także ponosi wszelkie związane z tym koszty.

pixel